* Program se glede trajanja posameznih modulov ali odmorov lahko še spremeni.

8.30 – 9.00:  Sprejem udeležencev      

9.00 – 9.20: Uvodni nagovor

Danica Purg, predsednica IEDC – Poslovne šole Bled in UNGC Slovenije

Andrijana Bergant, predsednica EISEP-a

9.20- 11.10: Funkcija skladnosti v okviru sistema notranjega upravljanja

a. Okvir sodobnega modela notranjega upravljanja

Mag. Andrej Šercer

 • osnovna arhitektura, opis elementov in principi notranjega upravljanja; pojasnilo vloge in relacij treh linij obrambe

15 minut

b. Okvir sistema upravljanja funkcije skladnosti skozi prizmo ISO 19600: Compliance System Management

Andrijana Bergant

 • obrazložitev sheme upravljanja sistema skladnosti poslovanja, na kateri temelji standard ISO 19600
 • prikaz slike temeljnih procesov funkcije skladnosti – 20-minutna delavnica z udeleženci

30 minut

c. Primer dobrih praks upravljanja skladnosti poslovanja iz regije

 • ponazoritev upravljanja programa skladnosti iz prakse

Igor Mitrovski, NLB Tutonska banka, d.d., Skopje

 • ko skladnost postane del prodajnega procesa

Barbra Rudmann, Johnson & Johnson MD&D

2 x 20 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

25 minut

11.10 – 11.30: Odmor

11.30-12.20: Upravljanje z etičnimi tveganji v organizacijah

Prof. dr. Mollie Painter Morland

 • organizacija, ki temelji na managementu vrednot
 • ocenjevanje organizacijske kulture
 • vloga odgovornega vodenja

35 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

15 minut

12.20- 13.20 Tveganje na področju varstva osebnih podatkov, kot eno najpomembnejših področij tveganj v prihodnje

Robert Bond

Predstavitev prihajajoče enotne Evropske ureditve varstva osebnih podatkov po novi Uredbi EU

 • ključni elementi sistema varstva OP po novi uredbi EU
 • sistem predvidenega sankcioniranja in primeri iz prakse, za katere bodo lahko izrečene najhujše globe (tudi do 100 tisoč evrov ali 5 % globalnega prometa)
 • načelo samoprijave in vloga pooblaščencev za varstvo OP

40 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

20 minut   

13.20- 14.30: Kosilo 

14.30 – 15.20: Kako uporabiti metode in postopke notranje revizije v praksi funkcije skladnosti

Tatjana Habjan

 • prikaz uporabe temeljnih orodij, metod in pristopov notranje revizije na primerih iz prakse
 • pristop po oceni tveganj, priprava na revizijski pregled, metode revizijskega pregleda, testiranje notranjih kontrol, identifikacija tveganj, dajanje in spremljanje priporočil

35 minut

Dialog z udeleženci; Vprašanja in odgovori

15 minut

15:20-15:40: Odmor in razporeditev skupin za delavnice

15:40 – 18:10:  Delavnice (2×75 min)

* V prvih 20 minutah vsake delavnice bodo moderatorji predstavili temelje : pristope, procese, orodja ter  studijo primera, naloge in izzive, ki jih bodo reševale skupine. Vsaki skupini bo pomagal moderator; skupina bo pripravila svoje rešitve v največ treh točkah, ki bodo predstavljene drugim ob koncu vsake delavnice.

15.40 – 16.55: Delavnica 1

Simulacija reševanja resničnih primerov iz prakse skladnosti

Glavni moderator: Aleš Kranjc Kušlan

 • dileme pri ugotovitvi indicev resne prevare in vpletenost višjega menedžmenta,
 • vloga funkcije skladnosti v primerih šikaniranja in moralnih kršitev na delovnem mestu  
 • ko so pravila in načela skladnosti in etike v nasprotju s (kratkoročnimi) interesi posla

Delo bo potekalo na podlagi predhodno izbranih  primerov iz prakse brez uporabe resničnih imen oseb ali nazivov podjetij.

35 minut

Predstavitev zaključkov in rešitev delavnice 1

20 minut

16.55- 18.10: Delavnica 2

Analiza tveganj skladnosti in etike s pomočjo študije primera (vaja)

Steven Grubb

 • predstavitev pristopa upravljanja sistema skladnosti poslovanja po oceni tveganj
 • prikaz procesa izvajanja analize in ocene tveganj za skladnost ( in ugled ) z uporabo najenostavnejših kot tudi naprednih metod
 • prikaz študije primerov, na katerih udeleženci izvedejo analizo tveganj z načrtom ukrepov – v skupinah

35 minut

Predstavitev zaključkov in rešitev delavnice 2

20 minut

18.10 Sklepi konference

18.30 Večerja in druženje