Andrijana Bergant, Letna konferenca 2017

Andrijana je samostojna svetovalka za korporativno skladnost in etiko poslovanja ter soustanoviteljica in predsednica EISEP. Diplomirala je iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu (Executive MBA program, akreditiran s strani Zveze MBA). Kasneje tekom svoje kariere je končala še Bančno šolo pri Združenju bank Slovenije in interno mednarodno zavarovalniško akademijo Skupine Triglav. Ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata. Njena zadnja služba v korporaciji je bila na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti; slednje vključuje področja kot so kodeks ravnanja, preprečevanje nasprotij interesov in splošna etika, upravljanje tveganj za skladnost, izobraževanja, regulatorna skladnost ter implementacija standardov skladnosti poslovanja na ravni skupine. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici, potem ko je nekaj let opravljala pravniška dela v drugih finančnih organizacijah. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Redno predava doma in v tujini in tudi je avtorica več strokovnih člankov ter blogov s področja poslovne skladnosti in etike.

Ostali ustanovitelji >>