Gospa Pergar Guzaj je predsednica IIA – Slovenskega inštituta in podpredsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija. Je preizkušena notranja revizorka in ima mednarodne nazive, tako na področju preiskovanja prevar (Certified Fraud Examiner – CFE), kot na področju notranje revizije (Certified Internal Auditor – CIA, Certified Financial Services Auditor – CFSA, Cerification in Risk Management Assurance – CRMA).

Gospa Pergar Guzaj ima več kot 13 let bogatih izkušenj z ocenjevanjem tveganj (tudi tveganj prevar), revidiranjem ustreznosti korporativnega upravljanja in nadzora v organizacijah (proizvodnih in finančnih) ter preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem prevar. Je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij (upravljanje tveganj, notranja revizija, korporativno upravljanje) in obvladovanje prevar. Svoja znanja prenaša preko številnih predavanj v Sloveniji in širši regiji. V zadnjem letu se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Je članica delovne skupine za raziskavo CBOK za deležnike pri globalnem inštitutu notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors), članica delovne skupine za smernice upravljanja tveganj pri Evropskem inštitutu notranjih revizorjev (The European Confederation of the Institute of Internal Auditors), članica programskega sveta in predavateljica na Akademiji korporativne integritete ter soustvarjalka Slovenskih smernic korporativne integritete.

Nazaj na ostale člane Odbora svetovalcev >>