Odbor svetovalcev je strokovni posvetovalni organ EISEP, ki:

  • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda,
  • svetuje glede strokovnega in mednarodnega razvoja zavoda,
  • daje predloge in skrbi za izvajanje programa dela s svojega področja delovanja (op: imeli bomo letni načrt in cilje, določali bomo sodelovanje na projektih ipd. s posameznimi internimi akti oz sklepi odbora, izhajajoč iz splošnega plana aktivnosti EISEP-a),
  • daje strokovno podporo direktorju in Svetu zavoda pri širitvi strokovne skupnosti, pri profesionalizaciji poklica in funkcije s področja skladnosti in etike poslovanja,
  • lahko sodeluje pri izvajanju projektov s področja dela zavoda.

Člane predlaga direktor, potrjuje pa ustanovitelj in sicer za mandat treh let, ki se lahko ponavlja.

_MG_1601
A. Bergant, B. Rudmann in A. Šercer, v ozadju I. Mitrovski; Letna konferenca, Bled, sept. 2015

SEZNAM SPOŠTOVANIH ČLANOV ODBORA SVETOVALCEV 
(našteti in predstavljeni po abecednem vrstnem redu):

1. Alenka Vidic, O28, Direktorica

Gospa Vidic je na Kanalu A sodelovala pri nastajanju novega formata oddaje, ki jo je nato vodila več kot štiri leta. Poleg medijske kariere je začela z delom v agenciji za odnose z javnostmi, sodelovala je pri ustanovitvi agencije Propiar. Poleg tega je aktivna tudi pri različnih projektih povezovanja mlajših generacij in raziskovalnih laboratorijev z gospodarstvom, mentoriranju ter habilitirana predavateljica in mediatorka. Preberi več

 

 

2. Dr. Andrea Bonime-Blanc, GEC Risk, ustanoviteljica in direktorica

Dr. Bonime-Blanc svetuje v različnih delih sveta na področju strateškega sistema upravljanja, tveganj, etike, skladnosti in ugleda. Skoraj 20 let je službovala na najvišjih izvršnih položajih v mnogih vodilnih podjetjih na področju energetike, tehnologije, medijev in storitev, vključno s korporacijama Bertelsmann in PSEG. Preberi več

 

 

3. mag. Andrej Šercer, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica, Direktor službe za upravljanje tveganj in skladnost poslovanja

Gospod Šercer je nosilec ključne funkcije skladnosti poslovanja pri največji slovenski zdravstveni zavarovalnici. Pred tem je skoraj enajst let služboval kot korporativni pravnik in pooblaščenec za skladnost na Ljubljanski borzi. Je predsednik odbora za skladnost pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Od oktobra 2013 je bil 4 leta tudi član nadzornega sveta javne delniške družbe Luka Koper, d.d. Preberi več

 

 

4. Andrijana Bergant, EISEP, Predsednica

Andrijana ima mednarodni certifikat s področja skladnosti CCEP-I. Tri leta je bila tudi članica mednarodnega odbora za izpit iz tega certifikata. Njena zadnja služba v korporaciji je bila na mestu svetovalke v centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d.d, kjer je vodila skupino za preventivo in razvoj funkcije skladnosti. Pred tem je vzpostavila in skoraj sedem let vodila funkcijo skladnosti v največji slovenski zavarovalnici. Sodelovala je pri nastajanju Deklaracije o poštenem poslovanju in Slovenskih smernic korporativne integritete. Preberi več

 

5. Annie Reisinger, EISEP, višja svetovalka

Ga. Reisinger ima priznanje iz evropskega in primerjalnega prava iz Facolta di Guirisprudenza, Universita di Siena. Delala je v najboljših mednarodnih pravnih pisarnah, kjer je bila odgovorna za preiskovanja in skladnost s predpisi s področja mednarodnega boja proti korupciji, nadzora nad izvozom in ekonomskimi sankcijami. V tem času je ga. Reisinger izvajala številna mednarodna preiskovanja, izobraževanja in nadzor za večnacionalna podjetja po svetu. Preberi več

 

 

6. Barbara Krajnc, Aurora Borealis, Direktorica

Barbara Krajnc je v svoji karieri pridobila obsežno znanje in izkušnje z delom v javnem sektorju (Urad predsednika vlade RS), korporativnih zadeveh v mednarodnem podjetju, splošnem vodstvu podjetja za oglaševanje na prostem. Danes deluje kot neodvisna svetovalka – strateška svetovalka, specializirana za področje javnih zadev, regulatorjev in upravljanja vprašanj, skladnosti in korporativnih komunikacij pri Aurora Borealis. Preberi več

 

 


7. mag. Domen Bizjak, Atlantic Grupa, Senior Legal Business Partner

Gospod Bizjak je generalni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve. V obdobju 2008-2009 je opravljal naloge generalnega sekretarja Ministrstva za javno upravo, vodil je tudi Inšpektorat za javno upravo. Trenutno se poleg vodstvenim nalogam posveča tudi snovanju strategije razvoja javne uprave Republike Slovenije, ki bo zarisala smer, po kateri bo državna uprava postala učinkovitejša in uspešnejša. Preberi več

 

 

8. Gregor Strehovec, SKB, svetovalec za skladnost poslovanja

Gospod Strehovec je zaposlen v SKB banki d.d, članici mednarodne bančne skupine Societe Generale (SG), kot svetovalec za skladnost poslovanja. Poklicno pot je začel kot pravnik v Banki Slovenije in nadaljeval v SKB banki kot direktor Pravne pisarne oz. Pravne pisarne in skladnosti poslovanja. Od leta 2010 deluje kot svetovalec za skladnost poslovanja. Aktiven je pri Združenju bank Slovenije, in sicer kot član Odbora za pravna vprašanja ter kasneje kot član delovne skupine za skladnost poslovanja. Preberi več

 

9. mag. Jerica Jančar, Odvetniška pisarna Jerica Jančar, Partner, odvetnica

Jerica Jančar je soustanoviteljica in generalna sekretarka EISEP. Leta 2012 je bila imenovana za skrbnico za skladnost poslovanja in pooblaščenko za preprečevanja pranja denarja. Od leta 2014 dalje dela v odvetništvu, od maja 2016 kot samostojna odvetnica. Ima strokovni magisterij iz prava in managementa nepremičnin ter opravljen pravniški državni izpit. Preberi več

 

 

10. Mateja Geržina, Triglav INT, Director of Human Resources, General Affairs and compliance

Gospa Mateja Geržina je odgovorna za splošne pravne in kadrovske zadeve ter zagotavljanje skladnosti pri Triglav INT. Ima dolgoletne izkušnje na področju upravljanja pravno-kadrovskih zadev, vodenja in razvoja ljudi ter s tem povezanega mednarodnega dela na območju zahodnega Balkana. Preberi več

 


11. Polona Pergar Guzaj, 4E d.o.o., ustanoviteljica in direktorica

Gospa Pergar Guzaj je preizkušena notranja revizorka in ima mednarodne nazive, tako na področju preiskovanja prevar, kot na področju notranje revizije. Gospa Pergar Guzaj ima več kot 13 let bogatih izkušenj z ocenjevanjem tveganj, revidiranjem ustreznosti korporativnega upravljanja in nadzora v organizacijah (proizvodnih in finančnih). V zadnjem letu se je specializirala tudi za področja preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in saniranja prevar. Preberi več

 

 

12. Rok Praprotnik, NLB d.d., Direktor centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete

Gospod Praprotnik je pred prevzemom trenutnih nalog v banki opravljal funkcijo namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, kjer je bil pristojen za področje nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, nadzora nad področjem lobiranja ter strateško preventivne aktivnostmi komisije kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. V preteklosti je delal kot novinar časopisov Delo in Dnevnik, kjer se je ukvarjal predvsem s preiskavami na področju obveščevalnih služb, vojske in institucij pravne države. Preberi več