EISEP je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen 26.09.2014, v Ljubljani. Njegove glavne dejavnosti so izobraževanje, raziskovanje in razvoj na področju korporativne skladnosti in etike ter skrb za razvoj poklica pooblaščenca za skladnost poslovanja v Sloveniji in širši osrednji evropski regiji.

Andrijana Bergant

Andrijana Bergant

EMBA, CCEP-I
Andrijana je diplomirala iz prava na Univerzi v Ljubljani, leta 2010 pa je zaključila podiplomski študij managementa na poslovni šoli Cotrugli v Zagrebu...
Jerica Jančar

Jerica Jančar

mag. prav. in manag. neprem.
Jerica je poslovno pot pričela leta 2004 v NLB Leasing, kjer je opravljala delo interne pravnice. Nato se je pridružila Raiffeisen Leasing, članici avstrijske bančne skupine Raiffeisen. Leta 2012...

EISEP vodi predsednica Andrijana Bergant, ki organizira in vodi delo zavoda, ga predstavlja navzven in tudi odgovarja za zakonitost dela zavoda.

Svet zavoda EISEP je kolegijski organ, ki ga sestavljata ustanoviteljici in predstavniki zainteresirane javnosti, ki nadzira delo EISEP in opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o zavodih ter Pogodbo o ustanovitvi EISEP.