TRETJA LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA
3. oktober 2017, Bled, IEDC–Poslovna šola Bled

OKVIRNI PROGRAM

08:30 – 09:00 Dobrodošlica

09:00 – 09:25 Uvodni nagovor – prof. dr. Danica Purg, predsednica Slovenskega društva ZN za trajnostni razvoj, UNGC Slovenija, in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled / Andrijana Bergant, predsednica EISEP – Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja

I. Upravljanje

09:25 – 09:55 Vseobsegajoč sistem upravljanja s tveganji (ERM)

Ksenija Butenko Černe, direktorica pravnih zadev Lek d.d., vodja skladnosti poslovanja za srednjo in vzhodno Evropo in članica uprave Lek d.d. & Sandoz d.d.

II. Upravljanje sistema skladnosti poslovanja

09:55 – 10:30 Kako izvesti (samo)pregled sistema upravljanja skladnosti

Guillermo Iribarren, Senior Compliance Manager, Impact on Integrity

10:30 – 10:45 Razprava

10:45 – 10:55 Profesionalizacija funkcije strokovnjaka za skladnost – prednosti dobre skladnost

Johnatan Bowdler, Head of Regulatory Compliance, International Compliance Training Ltd.

10:55 – 11:10 Odmor

11:10 – 11:35 Kako upravljati skladnost z novimi predpisi EU o finančnih trgih in kaj to pomeni za stranke

Gregor Strehovec, svetovalec za skladnost poslovanja, SKB d.d.

11:35 – 11:45 Razprava

III. Poslovna etika

11:45 – 12:45 Panel o poslovni etiki: zakaj ljudje izrabljajo dano zaupanje?

Sally March, Drummond March Ltd.
Rok Praprotnik, direktor Skladnosti in integritete, NLB d.d.

12:45 – 13:35 Odmor za kosilo

IV. Varstvo podatkov in tveganja za skladnost

13:35 – 14:15 Vpliv nove evropske Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) na poslovne prakse

Robert J. Bond, Solicitor & Notary Public, Partner at Bristows LLP

14:15 – 15:10 Pogled regulatorja na izzive, izvajanje in nadzor nad Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR)

Dr. Nataša Pirc Musar (Info Hiša), Matjaž Drev (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije), Robert J. Bond (Bristows LLP)

15:10 – 15:30 Odmor

15:30 – 17:00 OKROGLA MIZA: Kako afere vplivajo na podjetja in posameznike, kako jih preživeti in kako se jim izogniti?

Sodelujoči: Ksenija Butenko Černe (Lek d.d.), Guillermo Iribarren (Impact on Integrity), Sally March (Drummond March LTD), Robert J. Bond (Bristows LLP), Tomaž Vesel (predsednik Računskega sodišča RS in neodvisni predsednik FIFA’s Audit and Compliance Committee)
Pogovor bo vodila: Annie Wartanian Reisinger

17:10 Razprava in zaključek konference

OPOMBA: Konferenca bo potekala v angleškem jeziku. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Podrobnejši program je na voljo tukaj. EISEP Letna konferenca 2017_končni program