Skladni zajtrk z ICA, Ljubljana

Prednovoletni Skladni zajtrk: Kako delamo skladnost

Skladni zajtrk o lojalni konkurenci

Skladni zajtrki

Skladni zajtrk z ICA, Zagreb

Skladni zajtrk s Sonio Gandhi

Letna konferenca 2018

Letna konferenca 2017