V tednu boja proti korupciji, od 9. – 13. decembra 2019, smo lansirali prvo raziskavo o praksah zagotavljanja skladnosti poslovanja v Sloveniji.

Predstavljamo ključne ugotovitve, ki bodo lahko podlaga za nadaljnja raziskovanja in razvoj stroke skladnosti in etike poslovanja v v Sloveniji.

Veseli bomo, če vam bodo rezultati te raziskave v korist in jih boste pri svojem delu lahko uporabili. Rezultatov te ankete ne uporabljajte v komercialne namene. Pri uporabi rezultatov te raziskave v nadaljnjih objavah, se je potrebno sklicevati na vir, z navedbo: Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja – EISEP, www.eisep.si

[pdf-embedder url=”https://eisep.si/wp-content/uploads/2020/05/Zakljucki-EISEP-Raziskave-o-skladnih-praksah-v-Sloveniji-2020.pdf” title=”Zakljucki EISEP Raziskave o skladnih praksah v Sloveniji 2020″]