Cenik

Korporativno članstvo – Korp. Cena (v EUR) Število vključenih strokovnjakov
nad 700 zaposlenih 1.510 4 od teh 1 do 4 v ICA Affiliate, po izbiri člana
med 100 in 700 zaposlenih 1.165 3 od teh 1 do 3 v ICA Affiliate, po izbiri člana
manj kot 100 zaposlenih 835 2 od teh 1 do 2 v ICA Affiliate, po izbiri člana
neprofitne organizacije – NO 385 2 od teh 1 do 2 v ICA Affiliate, po izbiri člana
Individualno članstvo – Ind. 275 1 1 v ICA Affiliate

Pričetek članstva Člani vse ugodnosti članstva lahko pričnejo uresničevati z dnem plačila članarine. Rok plačila je 8 dni od izdaje predračuna oz. računa za zasebni sektor in 30 dni od izdaje predračuna oz. računa za proračunske uporabnike. Za individualne člane članarino lahko poravna podjetje oz. organizacija, kjer so zaposleni.

Sprememba strokovnjaka Korporativni člani morajo ob vstopu v članstvo EISEP posredovati osebne podatke strokovnjakov, ki bodo koristili ugodnosti članstva (ime, priimek, delovno mesto in e-mail). V času trajanja članstva lahko iz kateregakoli razloga spremenijo posameznega ali več strokovnjakov, o čemer morajo EISEP obvestiti in mu sporočiti njihove osebne podatke. Nov strokovnjak lahko od vstopa dalje koristi preostale ugodnosti korporativnega članstva, razen članstva v ICA, ki je neprenosljivo.

Trajanje članstva Ugodnosti članstva se pridobijo z dnem plačila članarine in trajajo do 31. decembra istega leta. Za pristop po 31. 3. do 1. 6. se plača 2/3 letne članarine, za pristop po 1. 6. do 15. 10. se plača ½ letne članarine in za pristop po 15. 10. se plača 1/3 letne članarine.

Za ostale pogoje članstva preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP.