Program članstva v strokovni skupnosti EISEP omogoča sam obstoj, kot tudi delovanje tega neodvisnega in neprofitnega inštituta na način, da lahko zagotavljamo kakovostno strokovno podporo svojim članom. EISEP si s svojim delovanjem prizadeva vplivati tudi širše, s ciljem da bi pomagali ustvarjati boljše institucionalno in poslovno okolje posebej za vas, ki ste se zavezali poslovati po višjih standardih.

V okviru različnih vrst članstva pa vam ponujamo obsežen in pravite nam, da koristen paket neposrednih ugodnosti. Vse bolj si tudi prizadevamo, da vas medsebojno v skupnih interesih vse bolj povezujemo, tudi preko meja.

VRSTA ČLANSTVA
UGODNOSTI
ČLANSTVA
Korporativno Korporativni fleksi
premium dodatek
Individualno Nevladne org.
Članstvo v ICA, raven Affiliate
NOVO: Članstvo v ICA, raven Associate (za tiste člane, ki ste ali še boste pridobili ‘ICA Advanced Certificate‘ v organizaciji EISEP)
15% popust v programu izobraževanja* za ICA certifikat, v organizaciji EISEP
3-krat Krog zaupanja
3-krat Skladni zajtrk
NOVOST: Prost dostop do EISEP butične strokovne knjižnice in možnost sodelovanja v knjižnih klubih
20% popust pri plačljivih dogodkih EISEP in
30% popust za letno konferenco**
Brezplačen obisk letne konference o skladnosti in etiki poslovanja v organizaciji EISEP, za eno osebo
20% popust za interna izobraževanja, narejena po meri naročnika – na povpraševanje člana
6 ur individualne strokovne pomoči na področju upravljanja programa skladnosti (strokovna pomoč ali ‘compliance coaching’) ter 8 ur internega izobraževanja, po potrebah in željah člana (glede na potrebe člana se to razmerje lahko sorazmerno prilagaja in koristi tudi v njegovih povezanih družbah).***
NOV Paket orodij:
– Osnovni vprašalnik za izvedbo interne raziskave o skladnosti in etiki poslovanja, temelječ na dolgoletnih praktičnih spoznanjih in dobrih praksah.
– Video lekcija o mednarodnih sankcijah (cca 30 min, predavanje ICA strokovnjaka Pekka Dare na 4. letni konferenci 2018, na Bledu)
NOVOST: Dostop do strokovnih virov in praktičnih orodij evropske mreže strokovnjakov za skladnost, v katero se vključuje EISEP – sproti, kot bodo na voljo
Dopolnjen, individualiziran del vprašalnika za izvedbo interne raziskave o skladnosti in etiki poslovanja, glede na posebnosti in želje člana.
Obveščanje članov o pomembnih in aktualnih temah z relevantnih strokovnih področij (e-obvestila Skladnost in Etika, z dostopom do avtorskih strokovnih člankov)
Objava logotipa člana na spletni strani EISEP
Ugodnost skupine družb – v okviru enega korporativnega članstva****

* ICA podeljuje certifikat v sodelovanju z Alliance Manchester Business School, University of Manchester. Izobraževanje se izvede pod pogojem, da se prijavi vsaj 10 udeležencev. Izobraževanje poteka v Sloveniji, v angleškem jeziku. Člani Strokovne skupnosti EISEP oz. njihovi strokovnjaki so upravičeni do izobraževanja pod ugodnejšimi pogoji, ki izhajajo iz vsakokrat veljavnega cenika. Lokalno izobraževanje za certifikat razpiše EISEP in velja za udeležence is Slovenije, Hrvaške in Srbije. Za več informacij prosimo preverite Splošne pogoje članstva v Strokovni skupnosti EISEP.
** Za vse plačljive EISEP dogodke (npr. letna konferenca) lahko v okviru korporativnega članstva, poleg strokovnjakov, članski popust izkoristi tudi vsak zaposleni pri članu, kot tudi zaposleni v manjših družbah iz iste skupine (iz Slovenije ali druge države).
*** Glede izvedbe individualne strokovne pomoči in izobraževanj v okviru paketa ‚Korporativni fleksi premium‘, se bosta posamezen član in EISEP časovno in vsebinsko individualno tudi usklajevala. Fond ur lahko član razporeja po svojih potrebah med strokovno pomočjo in izobraževanjem (pri čemer ena ura izobraževanja ni enaka celotni uri strokovne pomoči, ker je pri internem izobraževanju potrebno upoštevati čas priprave, ki je praviloma daljši od priprave na strokovno pomoč). Član lahko fond ur razporeja po svojih potrebah po več delih tekom leta, s tem da morajo biti v posamezni izvedbi izkoriščene vsaj tri ure na enkrat (lahko tudi dve uri, če gre za izvedbo na daljavo).
**** V kolikor je večja družba v skupini korporativni član strokovne skupnosti EISEP, lahko manjše družbe v isti skupini (v Sloveniji ali izven) za svoje strokovnjake koristijo ugodnosti članstva v okviru kvote števila posameznikov včlanjene družbe.