“The bridge of success is never crossed alone”!

Na Krogu zaupanja, ki je potekal dne 13.02.2017, smo si člani EISEP v zaupnem okolju izmenjali nekaj konkretnih dilem in govorili o obstoječih praksah in možnih rešitvah. V skladu z mislijo “Mastermind” metodologije: “The bridge of success is never crossed alone”,  je vsak od nas našel vsaj delček odgovora na svoje vprašanje ter podal vsaj del rešitve za kolege. V ponazoritev smo nekaj izmenjanih misli tudi zapisali.

Continue reading