Nova pravila EU o zaščiti žvižgačev

Pravila igre glede sprejemanja in obravnave prijav nepravilnosti znotraj organizacij so bila doslej v širšem evropskem prostoru razdrobljena in raznolika. Z novo EU Direktivo o zaščiti žvižgačev pa se bodo v prihajajočih letih korenito spremenila in predvsem poenotila. Predlog takšne direktive je v mesecu aprilu letos izdala Evropska komisija. Spodbudili so ga nekateri nedavni škandali, kot so Diselgate, Luxleaks, panamski dokumenti, pri čemer je podpredsednik Komisije Timmermans poudaril glavni namen predloga direktive – zaščititi žvižgače – saj mnoge od teh neskladnosti ne bi bile odkrite, če posamezniki ne bi imeli poguma spregovoriti (Evropska komisija, 2018b).

Kaj pa bo direktiva konkretno narekovala? Continue reading

“The bridge of success is never crossed alone”!

Na Krogu zaupanja, ki je potekal dne 13.02.2017, smo si člani EISEP v zaupnem okolju izmenjali nekaj konkretnih dilem in govorili o obstoječih praksah in možnih rešitvah. V skladu z mislijo “Mastermind” metodologije: “The bridge of success is never crossed alone”,  je vsak od nas našel vsaj delček odgovora na svoje vprašanje ter podal vsaj del rešitve za kolege. V ponazoritev smo nekaj izmenjanih misli tudi zapisali.

Continue reading

Tri priporočila za sodelovanje z novinarji

Skladnost poslovanja je korporativna funkcija, ki se razvija šele zadnjih dvajset let in pomeni različne stvari različnim ljudem. Skrbniki za skladnost poslovanja praviloma ne začenjajo kariere na tem področju, ampak stopijo v to vlogo potem, ko so prej delovali v različnih sorodnih strokah, npr. v pravni službi, interni reviziji ipd. Včasih vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo s skladnostjo poslovanja, težko sploh razložimo, kaj delamo. Lahko imamo težave že z razlago osnovnih pojmov in uporabo njihovih prevodov iz angleškega jezika. Zato nam je pri tem nemalokrat v pomoč nizanje primerov z naslovnic časopisov: skladnost poslovanja pomaga skrbeti, da se družba ne bi znašla v položaju Enrona, Siemensa, Volkswagna ali katerih drugih znanih podjetij. Skozi te primere se je splošna javnost večinoma prvič srečala z ogromnimi škandali prirejanja bilanc, podkupovanja, prevar potrošnikov itd.

Za naslovnicami stojijo novinarji, ki zastopajo interes splošne javnosti. Pokrivajo različna področja in praviloma so specializirani. Tradicionalno jih zanimajo predvsem nepravilnosti. Zato po eni strani za nas kot varuhe podjetja vselej predstavljajo tveganje, da bo določena nepravilnost razkrita. Posledično se včasih kar prehitro postavimo na okope, nabrusimo kopja in postavimo ščit. V ekipi viharimo možgane, seciramo novinarska vprašanja in obračamo stavke odgovorov v nedogled, da le ne bi povedali preveč ali premalo. Continue reading

Poslanci – predstavniki ljudstva ali kapitala?

Opomba uredništva: spodnje besedilo je nastalo kot odgovor na novinarsko vprašanje glede konkretnega poslanca v Državnem zboru RS, ki je imetnik poslovnega deleža v dimnikarskem podjetju, hkrati pa sodeluje pri sprejemanju področne zakonodaje, ki bo vplivala na poslovanje dimnikarskih podjetij. Nastal je članek, ki je bil nato tudi objavljen, v časniku Finance, dne 20.09.2017. Žal strokovna stališča EISEP v njem na koncu niso našla prostora, verjamemo pa, da bomo še kdaj dobili priložnost za strokovno interpretacijo pomembnosti obvladovanja tveganj za skladnost, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju.
 
*****

Poslanci so javni funkcionarji, ki so pri svojem delu omejeni tudi s pravili o omejevanju nasprotja interesov in o nezdružljivosti funkcij. Če bi bil poslanec aktivno vključen v izvajanje, upravljanje ali nadzorovanje katerekoli pridobitne dejavnosti, bi že neposredno kršil določbe Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije ter Zakona o poslancih.

Imetništvo lastniškega deleža v podjetju samo po sebi ni protizakonito niti neetično, je pa v primeru državnih funkcionarjev to ena izmed okoliščin, ki pri njihovem delovanju povečuje tveganje za nasprotje interesov in korupcijo. Poslanci namreč sprejemajo odločitve, ki z velikim dometom vplivajo na vsa področja življenja državljanov in delovanja podjetij ter drugih organizacij, na prostor, okolje ipd. Zaradi njihove politične povezanosti imajo tudi mavrico vzvodov neformalnega učinkovanja. Pri svojem odločanju in delovanju vplivajo na najrazličnejše interese in obratno – ti interesi vplivajo nanje. Če so osebno ali ekonomsko povezani s katerim od interesov, ki je z njihovo odločitvijo lahko prizadet ali pa okoriščen, potem jim to povsem po človeški plati otežuje, da bi bili nepristranski. ZIntPK v 37. členu na splošno določa, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne ter da svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Continue reading

Oblasti jim merijo ton z vrha

Pred kratkim sem imel priložnost v živo na enem mestu skupaj videti CEO-ja korporacije, ki je v programu odloženega pregona po ameriškem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in njegovega nadzornika (Monitor). Tomas Topolski je CEO Louis Berger International, ukvarjajo se z gradbeništvom. Monitor Eric Feldman, je izvršni direktor pri Corporate Compliance and Ethics Programs. V tem poslu je od leta 2011, pred tem je bil zaposlen v obveščevalni službi CIA. Continue reading

Goljufanje zdravstvene blagajne in 29 milijonov za žvižgački

Pri svojem delu se pogosto srečujem s posamezniki, ki vedo za nepravilnosti v različnih organizacijah, tudi v javnem sektorju. Predvsem, ko gre za javna naročila in velike denarje. Pogosto o zadevah pripovedujejo, vendar se ne odločijo, da bi podali uradno prijavo ali dali natančnejše podatke. Takšen človek se boji, da se bo razvedelo, da je bil on tisti, ki je podal prijavo in da bo postal predmet maščevanja. Slišal sem že vsakršne strahove – od strahu pred izgubo službe, do strahu za življenje ali varnost družine. Continue reading

Interna revizija in skladnost naj sodelujeta

Čisto jasno je, da v sedanjem času nihče ne more biti izoliran od okolja. Naloge in cilji strokovnih služb, ki skrbijo za delovanje sistema notranjih kontrol v drugi obrambni liniji ter notranje revizije iz tretje linije, so enaki. Zato je nujno, da med seboj sodelujejo, in da je sodelovanje: 1.) stalno in 2.) formalno in neformalno. Continue reading

Zakaj bi strokovnjaki za skladnost morali poznati računovodske izkaze?

Morda ni prav očitno, a če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da je osnovno poznavanje računovodskih izkazov nujno. Računovodski izkazi so pravzaprav ogledalo organizacije. Skladnost poslovanja se mora odražati tudi v računovodskih izkazih, skladnih s predpisi in pravili stroke. Tudi iz njih pridobimo vtis o tem, za kakšno organizacijo gre, s kolikšnimi sredstvi razpolaga in koliko prihodkov ustvari. O tem smo se pogovarjali na delavnici, ki je 16.11.2016 potekala v City Hotelu v Ljubljani. Continue reading

Skladnost in etičnost poslovanja v novem kodeksu upravljanja javnih delniških družb

EISEP je v okviru javnega posvetovanja pripravljavcu novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Združenju nadzornikov Slovenije,  posredoval več predlogov glede ureditve funkcije skladnosti poslovanja v splošnem okvirju korporativnega upravljanja, sistemu notranjih kontrol ter odgovornosti nadzornega sveta in uprave.

Navezali smo se na ključne razloge sprememb obstoječega Kodeksa in sicer na razvoj mednarodnih standardov in praks glede korporativnega upravljanja, zlasti nove principe korporativnega upravljanja OECD iz leta 2015, temelječe na spoznanjih finančne krize, ki je prizadela finančne trge in realni sektor v veliki meri prav zaradi slabih praks upravljanja in na splošno slabih poslovnih praks. Continue reading

Francija nam bo zapletla življenje. Zelo dobro.

Nekoliko z zamudo, pa vendarle k nam v Slovenijo z večjimi koraki prihaja logika, ki jo že leta poznajo podjetja, ki imajo tesne poslovne stike (so v lasti, so agenti ali pa so posredniki) družb iz ZDA ali Velike Britanije. Francoski parlament namreč v teh mesecih obravnava predlog protikorupcijske zakonodaje, ki povzema logiko ameriškega FCPA (Foreign Corruption Practices Act) in britanskega UK Bribery Act. Zaradi obsega investicij in poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo, je mogoče predvidevati, da bo sprejem zakona v Franciji neposredno vplival na mnogo podjetij v Sloveniji. Continue reading