Aktivnosti EISEP zajemajo:

1. organizacijo rednih srečanj Strokovne skupnosti EISEP (Skladni zajtrki, Delavnice, in Letna konferenca),

2. izvajanje projektov za uresničevanje vizije in poslanstva EISEP, ki jih potrdi Svet EISEP, izvede pa Strokovni odbor EISEP,

3. izdajanje e-novičnika,

4. organizacijo drugih izobraževanj in drugih primernih aktivnosti za razvoj stroke skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji in bližnji regiji.