Znani so zaključki prve EISEP-ove raziskave

Kakšne so prakse v organizacijah, v katerih imajo vzpostavljeno neko obliko programa skladnosti ali integritete? Koliko zaposlenih se ukvarja z njo, katerih profilov so, kakšni so njihovi nazivi, s katerimi funkcijami sodelujejo itd., so vprašanja, ki so nas zanimala v naši prvi raziskavi o praksah skladnosti in etike poslovanja v Sloveniji.