Skladni zajtrk: Kako delamo skladnost

19. december 2019, Kavarna Slamič

Še zadnji letošnji dogodek, Skladni zajtrk, bo potekal v četrtek, 19. decembra, v Kavarni Slamič, na Kersnikovi ulici v Ljubljani, med 9.00 in 10.30 uro. Ob tej priložnosti se bomo pogovarjali o primerih dobrih praks upravljanja programov skladnosti pri nas, naredili presek splošnega stanja ter razpravljali o smelih načrtih za 2020.

V ta namen vam bomo v prihodnjem tednu poslali tudi kratek vprašalnik, s katerim bomo prvič na tak način ugotavljali presek stanja praks poslovne skladnosti pri nas. Prijazno vabimo člane strokovne skupnosti in druge zainteresirane strokovnjake, da sodelujete pri tej poskusni raziskavi, da nam bodo rezultati čim več povedali. Rezultate tega vprašalnika bomo namreč predstavili na prihajajočem Skladnem zajtrku. Poleg rezultatov vprašalnika nam bodo nekateri kolegi predstavili svoje dobre prakse na konkretnih področjih upravljanja skladnosti. O tokratnih uvodničarjih razprave vas še obvestimo.

Začeli bomo ob 9.00 uri, zaključili pa ob 10.30. Kot po navadi, vas z zajtrkom in kavo pričakujemo že od 8.30 dalje.

Potrebne so predhodne prijave na naš elektronski naslov info@eisep.si z zadevo: »Prijava na SZ LJ 12/19«.

Za člane EISEP je udeležba brezplačna, za nečlane pa znaša 45 EUR + DDV.

BLED COMPLIANCE AND ETHICS CONFERENCE 2019

KONFERENCA JE POTEKALA  6. 11. – 7. 11. NA BLEDU!

Tehnologije morajo podpirati osebni stik – BCEC 2019

Obisk letošnje, že 5. letne konference ter odzivi udeležencev, predavateljev in partnerjev nam potrjujejo, da konferenca postaja osrednji in že kar nepogrešljiv strokovni dogodek s tega področja v bližnji regiji. Hvala prav vsem, da ste del tega odličnega mednarodnega povezovanja, ustvarjanja vtisov in spodbujanja novih (spo)znanj, kar vpliva na krepitev profesionalizacije poslovne skladnosti in upravljanja s tveganji tudi pri nas. S tem pa vsi skupaj pomembno izboljšujemo poslovno okolje!

Vsebine predavanj in razprav so se letos pletle okoli osrednjih tem: ‘Compliance, Technologies and Global Risks’.

Tekom dveh dni smo se pogovarjali o vprašanjih kako digitalne tehnologije in umetna inteligenca vplivajo na skladnost in etiko poslovanja ter na upravljanje s tveganji in tudi obratno: kako načela etičnosti vplivajo na razvoj in uporabo novih tehnologij.

Imeli smo 16 govorcev iz 6 evropskih držav ter več kot 100 udeležencev iz Slovenije in bližnje regije. Med njimi ste bili  strokovnjaki in vodje s področja poslovne skladnosti in etike, upravljanja s tveganji, pravne zadeve, notranje revizije, pa tudi člani vodstvenih organov, svetovalci, odvetniki ter predstavniki regulatorjev. Hvaležni smo za vaše zaupanje in energijo, ki ste jo vložili v obisk konference in aktivno sodelovanje. Še naprej se bomo trudili prinašati aktualne in vzhajajoče teme, spremljati svetovne trende ter prepoznavati njihov vpliv na vprašanja naše stroke in širšega poslovanja.

KOLIKO SE ETIČNOST SPLAČA?

EISEP je v partnerstvu z Združenjem manager konec leta 2018 pridobil sredstva na razpisu Ameriške ambasade v Sloveniji za izvedbo projekta Integriteta voditeljstva 5 zvezdic (5STIL – 5 Stars Integrity Leadership). V okviru tega projekta smo izdelali zaokrožen model petih principov vpeljave programa korporativne skladnosti in integritete, s katerim bomo slovenskim podjetjem in managerjem ponudili pomembno orodje upravljanja. Posamezni principi vključujejo konkretne kazalnike, ki povedo, da se posamezen princip v podjetju tudi aktivno udejanja, da je implementiran, s pomočjo dobrega voditeljstva. V okviru projekta smo razvili še priročnik, ki bo principe dopolnjeval s praktičnimi ponazoritvami, dobrimi in slabimi primeri, kot tudi z značilnimi kazalci tveganj za skladnost in integriteto. Ciljamo na večjo angažiranost in ozaveščenost managerjev pri vpeljavi učinkovitega programa skladnosti in etike ter na širši učinek izboljševanja poslovnega okolja pri nas v korist mednarodne konkurenčnosti gospodarstva in dobrobit širšega družbenega okolja. Gradiva projekta in druge podrobnosti o njem bodo v kratkem pripravljene na ločeni spletni strani, o čemer bomo obveščali.

 

Z zaključno delavnico in izpitom za ICA Advanced Certificate in Business Compliance se je končal študij za za mednarodni certificat, ki ga naš partner International Compliance Association podeljuje v sodelovanju z Univerzo Manchester.

Celoten program tega izobraževanja smo organizirali za področje Slovenije, Hrvaške in Srbije. Na zaključni delavnici od 29. do 31. maja v Ankaranu pa sta se nam pridružili še dve gostji iz Kazahstana. Dne 30. maja je vzporedno potekalo še srečanje udeležencev istega programa iz lanskega leta, ki že ponosno nosimo naziv Adv.Cert(Buss.Com) ter AICA. Družili smo se v Krogu zaupanja, skupaj z udeleženci letošnjega programa ICA Advanced Certificate in Anti Money Laundering. Utrinke vzdušja v bližini morja, v tej mednarodni in na splošno raznovrstni skupini, si lahko ogledate v naslednjem video posnetku.