Seznam korporativnih članov

Nekatera slovenska podjetja se že povsem zavedajo pomembnosti razvoja kompetenc na področju skladnosti poslovanja. Veseli nas, da so organi vodenja teh družb svojo podporo tej mladi stroki izrazili tudi z vstopom v Strokovno skupnost EISEP ter ji (tudi s tem) dali veljavo oz. ton z vrha, ki ga nujno potrebuje.

Korporativni člani Strokovne skupnosti EISEP so:

KDD d.d.                                                 KD Skladi, d.o.o.

            ELES, d.o.o.              Sberbank d.d.                  Nova KBM d.d.

NLB Vita d.d. Ljubljana                                 Telekom, d.d.

    Jadek & Pensa d.o.o. – o.p.

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV                       EOS KSI d.o.o.

ERGO Življenjska zavarovalnica d.d.                               TOBAČNA LJUBLJANA, d.o.o.

          SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.                     LIDL Slovenija d.o.o. k.d.