Doslej se je Strokovni skupnosti EISEP, poleg podjetij, pridružilo tudi že več posameznikov, ki se poklicno srečujejo s funkcijo skladnosti in etike poslovanja, znotraj svoje organizacije. Nekatera podjetja in organizacije, od koder prihajajo naši individualni člani, so:

Pozavarovalnica Triglav Re d.d.                 Zavarovalnica Triglav d.d.             

     NLB SKLADI d.d.                      Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d.d.       

                                Sberbank d.d.                                 Prva osebna zavarovalnica, d.d.

       Addiko Bank d.d.               Elektro Celje d.d.         Sava Re d.d.

            SID banka, d.d., Ljubljana                     Grawe zavarovalnica d.d. 

                       Deloitte  d.o.o.                      Luka Koper, d.d.

                                              CDA40 d.d.