Vodenje in nadzor zavoda

EISEP vodi predsednica Andrijana Bergant, ki organizira in vodi delo zavoda, ga predstavlja navzven in tudi odgovarja za zakonitost dela zavoda.

Svet zavoda EISEP je kolegijski organ, ki nadzira delo EISEP in opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o zavodih, Pogodbo o ustanovitvi EISEP ter Statutom EISEP.