Nova pravila EU o zaščiti žvižgačev

Pravila igre glede sprejemanja in obravnave prijav nepravilnosti znotraj organizacij so bila doslej v širšem evropskem prostoru razdrobljena in raznolika. Z novo EU Direktivo o zaščiti žvižgačev pa se bodo v prihajajočih letih korenito spremenila in predvsem poenotila. Predlog takšne direktive je v mesecu aprilu letos izdala Evropska komisija. Spodbudili so ga nekateri nedavni škandali, kot so Diselgate, Luxleaks, panamski dokumenti, pri čemer je podpredsednik Komisije Timmermans poudaril glavni namen predloga direktive – zaščititi žvižgače – saj mnoge od teh neskladnosti ne bi bile odkrite, če posamezniki ne bi imeli poguma spregovoriti (Evropska komisija, 2018b).

Kaj pa bo direktiva konkretno narekovala? Continue reading

“The bridge of success is never crossed alone”!

Na Krogu zaupanja, ki je potekal dne 13.02.2017, smo si člani EISEP v zaupnem okolju izmenjali nekaj konkretnih dilem in govorili o obstoječih praksah in možnih rešitvah. V skladu z mislijo “Mastermind” metodologije: “The bridge of success is never crossed alone”,  je vsak od nas našel vsaj delček odgovora na svoje vprašanje ter podal vsaj del rešitve za kolege. V ponazoritev smo nekaj izmenjanih misli tudi zapisali.

Continue reading

Effective compliance and ethics program as a practical tool in your internal governance

Another way to make yourself more attractive for foreign investments and strategic partnerships

Companies with effective compliance and ethics program are able to create and nurture better ethical culture, one of the proven business performance drivers. Various research made by Ethics resource centre (ERC) and Ethisphere had shown that organizations with strong culture of integrity have higher profitability up to 20%, lower labour costs by 12% and 5.8% higher shareholders’ return. Such organizations also have employees who are more engaged and committed. Customers and investors increasingly seek companies whom they believe behave ethically, as the 2015 Aflac Corporate Social Responsibility Survey showed (Salmon Byrne, Culture Matters: The Advantages of a Strong Ethical Culture are Manifold).

Picture 1: Performance indicators comparison between ‘World’s Most Ethical Companies’ (WME) and average companies from S&P 500, Source: The Network

In early 90-s the US authorities had issued US Sentencing guidelines for organizations, of which in chapter eight there is a definition of an effective compliance and ethics program. The companies which are able to demonstrate that they have such program in place, can drastically lower penalties in case of incidents. In such cases, authorities can even give up on prosecuting the organization and narrow it only to individuals in question. This has been the major driver for companies in US to invest in compliance and ethics programs. It had later spread throughout developed markets as a seven elements model. Additionally the rigorous enforcement of US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) pressured US companies to force the same standards to their business partners worldwide. In recent decade, we can see this kind of trends in many European countries, such as UK, Germany and most of the North countries. In Adria region the same trend is arriving with some delay, however EU regulation had made compliance function obligatory for financial sector. We can also see through various international corporate governance documents how business ethics and standards of good corporate behaviour is getting its seat at the big table. Continue reading

Tri priporočila za sodelovanje z novinarji

Skladnost poslovanja je korporativna funkcija, ki se razvija šele zadnjih dvajset let in pomeni različne stvari različnim ljudem. Skrbniki za skladnost poslovanja praviloma ne začenjajo kariere na tem področju, ampak stopijo v to vlogo potem, ko so prej delovali v različnih sorodnih strokah, npr. v pravni službi, interni reviziji ipd. Včasih vsi, ki se tako ali drugače ukvarjamo s skladnostjo poslovanja, težko sploh razložimo, kaj delamo. Lahko imamo težave že z razlago osnovnih pojmov in uporabo njihovih prevodov iz angleškega jezika. Zato nam je pri tem nemalokrat v pomoč nizanje primerov z naslovnic časopisov: skladnost poslovanja pomaga skrbeti, da se družba ne bi znašla v položaju Enrona, Siemensa, Volkswagna ali katerih drugih znanih podjetij. Skozi te primere se je splošna javnost večinoma prvič srečala z ogromnimi škandali prirejanja bilanc, podkupovanja, prevar potrošnikov itd.

Za naslovnicami stojijo novinarji, ki zastopajo interes splošne javnosti. Pokrivajo različna področja in praviloma so specializirani. Tradicionalno jih zanimajo predvsem nepravilnosti. Zato po eni strani za nas kot varuhe podjetja vselej predstavljajo tveganje, da bo določena nepravilnost razkrita. Posledično se včasih kar prehitro postavimo na okope, nabrusimo kopja in postavimo ščit. V ekipi viharimo možgane, seciramo novinarska vprašanja in obračamo stavke odgovorov v nedogled, da le ne bi povedali preveč ali premalo. Continue reading

Poslanci – predstavniki ljudstva ali kapitala?

Opomba uredništva: spodnje besedilo je nastalo kot odgovor na novinarsko vprašanje glede konkretnega poslanca v Državnem zboru RS, ki je imetnik poslovnega deleža v dimnikarskem podjetju, hkrati pa sodeluje pri sprejemanju področne zakonodaje, ki bo vplivala na poslovanje dimnikarskih podjetij. Nastal je članek, ki je bil nato tudi objavljen, v časniku Finance, dne 20.09.2017. Žal strokovna stališča EISEP v njem na koncu niso našla prostora, verjamemo pa, da bomo še kdaj dobili priložnost za strokovno interpretacijo pomembnosti obvladovanja tveganj za skladnost, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju.
 
*****

Poslanci so javni funkcionarji, ki so pri svojem delu omejeni tudi s pravili o omejevanju nasprotja interesov in o nezdružljivosti funkcij. Če bi bil poslanec aktivno vključen v izvajanje, upravljanje ali nadzorovanje katerekoli pridobitne dejavnosti, bi že neposredno kršil določbe Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije ter Zakona o poslancih.

Imetništvo lastniškega deleža v podjetju samo po sebi ni protizakonito niti neetično, je pa v primeru državnih funkcionarjev to ena izmed okoliščin, ki pri njihovem delovanju povečuje tveganje za nasprotje interesov in korupcijo. Poslanci namreč sprejemajo odločitve, ki z velikim dometom vplivajo na vsa področja življenja državljanov in delovanja podjetij ter drugih organizacij, na prostor, okolje ipd. Zaradi njihove politične povezanosti imajo tudi mavrico vzvodov neformalnega učinkovanja. Pri svojem odločanju in delovanju vplivajo na najrazličnejše interese in obratno – ti interesi vplivajo nanje. Če so osebno ali ekonomsko povezani s katerim od interesov, ki je z njihovo odločitvijo lahko prizadet ali pa okoriščen, potem jim to povsem po človeški plati otežuje, da bi bili nepristranski. ZIntPK v 37. členu na splošno določa, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne ter da svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes. Continue reading

Oblasti jim merijo ton z vrha

Pred kratkim sem imel priložnost v živo na enem mestu skupaj videti CEO-ja korporacije, ki je v programu odloženega pregona po ameriškem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in njegovega nadzornika (Monitor). Tomas Topolski je CEO Louis Berger International, ukvarjajo se z gradbeništvom. Monitor Eric Feldman, je izvršni direktor pri Corporate Compliance and Ethics Programs. V tem poslu je od leta 2011, pred tem je bil zaposlen v obveščevalni službi CIA. Continue reading

»Korupcija je kot Nokia. Povezuje ljudi.«

»Corruption is like Nokia. It connects people.«

To je bil eden tistih stavkov, ki si jih zapomniš in ki kratko in jedrnato najbolje opišejo izziv, s katerim se soočamo povsod, na zahodu, vzhodu, severu in jugu, reče pa se mu boj proti korupciji.

IMG_4211V imenu inštituta EISEP sem se konec januarja 2017 udeležila dvodnevnega ekspertnega seminarja o etiki v poslovnem svetu, ki je potekal v Kijevu, Ukrajina, pod okriljem OECD, EBRD, UN DP in ukrajinskega Poslovnega ombudsmana.

Preprečevanje korupcije, upoštevanje etičnih načel in vzpostavljanje sistemov skladnosti poslovanja tako v javnem kot zasebnem sektorju so bile glavne teme. Glede na pisano druščino udeležencev, ki smo prišli s področja vzhodne Evrope in držav centralne Azije, je bilo slišati zelo zanimive izkušnje, pristope, probleme in primere dobre prakse pri odkrivanju in preprečevanju korupcije. Continue reading

Goljufanje zdravstvene blagajne in 29 milijonov za žvižgački

Pri svojem delu se pogosto srečujem s posamezniki, ki vedo za nepravilnosti v različnih organizacijah, tudi v javnem sektorju. Predvsem, ko gre za javna naročila in velike denarje. Pogosto o zadevah pripovedujejo, vendar se ne odločijo, da bi podali uradno prijavo ali dali natančnejše podatke. Takšen človek se boji, da se bo razvedelo, da je bil on tisti, ki je podal prijavo in da bo postal predmet maščevanja. Slišal sem že vsakršne strahove – od strahu pred izgubo službe, do strahu za življenje ali varnost družine. Continue reading

Interna revizija in skladnost naj sodelujeta

Čisto jasno je, da v sedanjem času nihče ne more biti izoliran od okolja. Naloge in cilji strokovnih služb, ki skrbijo za delovanje sistema notranjih kontrol v drugi obrambni liniji ter notranje revizije iz tretje linije, so enaki. Zato je nujno, da med seboj sodelujejo, in da je sodelovanje: 1.) stalno in 2.) formalno in neformalno. Continue reading

Zakaj bi strokovnjaki za skladnost morali poznati računovodske izkaze?

Morda ni prav očitno, a če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da je osnovno poznavanje računovodskih izkazov nujno. Računovodski izkazi so pravzaprav ogledalo organizacije. Skladnost poslovanja se mora odražati tudi v računovodskih izkazih, skladnih s predpisi in pravili stroke. Tudi iz njih pridobimo vtis o tem, za kakšno organizacijo gre, s kolikšnimi sredstvi razpolaga in koliko prihodkov ustvari. O tem smo se pogovarjali na delavnici, ki je 16.11.2016 potekala v City Hotelu v Ljubljani. Continue reading