Poslanci – predstavniki ljudstva ali kapitala?

Opomba uredništva: spodnje besedilo je nastalo kot odgovor na novinarsko vprašanje glede konkretnega poslanca v Državnem zboru RS, ki je imetnik poslovnega deleža v dimnikarskem podjetju, hkrati pa sodeluje pri sprejemanju področne zakonodaje, ki bo vplivala na poslovanje dimnikarskih podjetij. Nastal je članek, ki je bil nato tudi objavljen, v časniku Finance, dne 20.09.2017. Žal strokovna stališča EISEP v njem na koncu niso našla prostora, verjamemo pa, da bomo še kdaj dobili priložnost za strokovno interpretacijo pomembnosti obvladovanja tveganj za skladnost, tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju.
 
*****

Poslanci so javni funkcionarji, ki so pri svojem delu omejeni tudi s pravili o omejevanju nasprotja interesov in o nezdružljivosti funkcij. Če bi bil poslanec aktivno vključen v izvajanje, upravljanje ali nadzorovanje katerekoli pridobitne dejavnosti, bi že neposredno kršil določbe Zakona o Integriteti in preprečevanju korupcije ter Zakona o poslancih.

Imetništvo lastniškega deleža v podjetju samo po sebi ni protizakonito niti neetično, je pa v primeru državnih funkcionarjev to ena izmed okoliščin, ki pri njihovem delovanju povečuje tveganje za nasprotje interesov in korupcijo. Poslanci namreč sprejemajo odločitve, ki z velikim dometom vplivajo na vsa področja življenja državljanov in delovanja podjetij ter drugih organizacij, na prostor, okolje ipd. Zaradi njihove politične povezanosti imajo tudi mavrico vzvodov neformalnega učinkovanja. Pri svojem odločanju in delovanju vplivajo na najrazličnejše interese in obratno – ti interesi vplivajo nanje. Če so osebno ali ekonomsko povezani s katerim od interesov, ki je z njihovo odločitvijo lahko prizadet ali pa okoriščen, potem jim to povsem po človeški plati otežuje, da bi bili nepristranski. ZIntPK v 37. členu na splošno določa, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne ter da svoje funkcije ali službe ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničila kakšen nedovoljen zasebni interes.

Continue reading

Oblasti jim merijo ton z vrha

Pred kratkim sem imel priložnost v živo na enem mestu skupaj videti CEO-ja korporacije, ki je v programu odloženega pregona po ameriškem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in njegovega nadzornika (Monitor). Tomas Topolski je CEO Louis Berger International, ukvarjajo se z gradbeništvom. Monitor Eric Feldman, je izvršni direktor pri Corporate Compliance and Ethics Programs. V tem poslu je od leta 2011, pred tem je bil zaposlen v obveščevalni službi CIA. Continue reading

»Korupcija je kot Nokia. Povezuje ljudi.«

»Corruption is like Nokia. It connects people.«

To je bil eden tistih stavkov, ki si jih zapomniš in ki kratko in jedrnato najbolje opišejo izziv, s katerim se soočamo povsod, na zahodu, vzhodu, severu in jugu, reče pa se mu boj proti korupciji.

IMG_4211V imenu inštituta EISEP sem se konec januarja 2017 udeležila dvodnevnega ekspertnega seminarja o etiki v poslovnem svetu, ki je potekal v Kijevu, Ukrajina, pod okriljem OECD, EBRD, UN DP in ukrajinskega Poslovnega ombudsmana.

Preprečevanje korupcije, upoštevanje etičnih načel in vzpostavljanje sistemov skladnosti poslovanja tako v javnem kot zasebnem sektorju so bile glavne teme. Glede na pisano druščino udeležencev, ki smo prišli s področja vzhodne Evrope in držav centralne Azije, je bilo slišati zelo zanimive izkušnje, pristope, probleme in primere dobre prakse pri odkrivanju in preprečevanju korupcije. Continue reading

Goljufanje zdravstvene blagajne in 29 milijonov za žvižgački

Pri svojem delu se pogosto srečujem s posamezniki, ki vedo za nepravilnosti v različnih organizacijah, tudi v javnem sektorju. Predvsem, ko gre za javna naročila in velike denarje. Pogosto o zadevah pripovedujejo, vendar se ne odločijo, da bi podali uradno prijavo ali dali natančnejše podatke. Takšen človek se boji, da se bo razvedelo, da je bil on tisti, ki je podal prijavo in da bo postal predmet maščevanja. Slišal sem že vsakršne strahove – od strahu pred izgubo službe, do strahu za življenje ali varnost družine. Continue reading

Interna revizija in skladnost naj sodelujeta

Čisto jasno je, da v sedanjem času nihče ne more biti izoliran od okolja. Naloge in cilji strokovnih služb, ki skrbijo za delovanje sistema notranjih kontrol v drugi obrambni liniji ter notranje revizije iz tretje linije, so enaki. Zato je nujno, da med seboj sodelujejo, in da je sodelovanje: 1.) stalno in 2.) formalno in neformalno. Continue reading

Zakaj bi strokovnjaki za skladnost morali poznati računovodske izkaze?

Morda ni prav očitno, a če pogledamo podrobneje, ugotovimo, da je osnovno poznavanje računovodskih izkazov nujno. Računovodski izkazi so pravzaprav ogledalo organizacije. Skladnost poslovanja se mora odražati tudi v računovodskih izkazih, skladnih s predpisi in pravili stroke. Tudi iz njih pridobimo vtis o tem, za kakšno organizacijo gre, s kolikšnimi sredstvi razpolaga in koliko prihodkov ustvari. O tem smo se pogovarjali na delavnici, ki je 16.11.2016 potekala v City Hotelu v Ljubljani. Continue reading

Skladnost in etičnost poslovanja v novem kodeksu upravljanja javnih delniških družb

EISEP je v okviru javnega posvetovanja pripravljavcu novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Združenju nadzornikov Slovenije,  posredoval več predlogov glede ureditve funkcije skladnosti poslovanja v splošnem okvirju korporativnega upravljanja, sistemu notranjih kontrol ter odgovornosti nadzornega sveta in uprave.

Navezali smo se na ključne razloge sprememb obstoječega Kodeksa in sicer na razvoj mednarodnih standardov in praks glede korporativnega upravljanja, zlasti nove principe korporativnega upravljanja OECD iz leta 2015, temelječe na spoznanjih finančne krize, ki je prizadela finančne trge in realni sektor v veliki meri prav zaradi slabih praks upravljanja in na splošno slabih poslovnih praks. Continue reading

Francija nam bo zapletla življenje. Zelo dobro.

Nekoliko z zamudo, pa vendarle k nam v Slovenijo z večjimi koraki prihaja logika, ki jo že leta poznajo podjetja, ki imajo tesne poslovne stike (so v lasti, so agenti ali pa so posredniki) družb iz ZDA ali Velike Britanije. Francoski parlament namreč v teh mesecih obravnava predlog protikorupcijske zakonodaje, ki povzema logiko ameriškega FCPA (Foreign Corruption Practices Act) in britanskega UK Bribery Act. Zaradi obsega investicij in poslovnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo, je mogoče predvidevati, da bo sprejem zakona v Franciji neposredno vplival na mnogo podjetij v Sloveniji. Continue reading

KRIZA: Komunikator je vaš glavni zaveznik

Primer Gozdnega gospodarstva Postojna, kjer so mediji začeli poročati o grozljivih razmerah, v katerih delajo zaposleni podizvajalca, je bil izhodišče za septembrski Skladni zajtrk. Marčevska racija v poslovni enoti Gozdnega gospodarstva Postojna (GGP), Marof Trade, oziroma v z njo povezanih podjetjih Floles in Poslovni sistem Veles (v njej je ob pomoči policistov sodelovalo več kot 50 uslužbencev davčne uprave), je namreč razkrila številne hude kršitve pri zaposlovanju tujcev. Teh je tam zaposlenih približno 200, tisto noč jih je bilo v izmeni okoli 60, z nekaterimi pa delodajalci po ugotovitvah preiskave ravnajo dobesedno kot s sužnji. Vodstvo GGP je na vprašanja medijev odgovarjalo v stilu »nismo odgovorni za način dela podizvajalcem« in sčasoma (najverjetneje predvsem zaradi pritiskov medijev) prekinilo pogodbo. Zakaj to ni bila dobra taktika? Ker GGP nihče ne verjame, da niso vedeli za situacijo, ker so vsaj mediji na to opozarjali že nekaj časa, in ker so ukrepali tudi državni organi. Njihov ugled je bil s tem močno načet. Če je nekdo vaš podizvajalec, potem (tudi) v komunikacijskem smislu ne morete zanemariti vpliva, ki ga imajo njihove slabe prakse na vas. Continue reading

Želijo postaviti temelje funkciji skladnosti poslovanja

Stroka na področju skladnosti poslovanja v Sloveniji šele nastaja, zato je tudi poznavanje tega področja v marsikaterem podjetju še vedno šibko. Zadnji dogodki so me na to ponovno spomnili.

Pri meni se je oglasil znanec, ki opravlja funkcijo v vodstvu enega večjih slovenskih podjetij. Pred njimi je izziv. Zaradi kompleksnosti svojih poslov, vedno bolj zapletenega pravnega okolja in nekaj škandalov, v katere so bili vpleteni, so pričeli razmišljati o vzpostavitvi funkcije skladnosti poslovanja v podjetju. Hkrati se jim vedno pogosteje dogaja, da jih poslovni partnerji, kupci iz mednarodnega okolja, pred sklepanjem pogodb prosijo za določena zagotovila, da obvladujejo korupcijska tveganja pri svojem poslovanju. Nekateri tuji poslovni partnerji tudi že v predloge pogodb vnašajo določbe, ki podjetju nalagajo odgovornost, če se samo ali kateri izmed njegovih podizvajalcev zaplete v korupcijska ravnanja. Skratka, več kot očitno je, da se je okolje, v katerem deluje podjetje, spremenilo. Zato se morajo temu prilagoditi. Continue reading