Strokovna skupnost

Strokovno skupnost EISEP sestavljajo vsi njegovi člani. Člani EISEP so lahko posamezniki in gospodarske družbe. 

Strokovna skupnost se srečuje na rednih dogodkih ter na posebnih srečanjih v organizaciji EISEP, dostopne pa so ji tudi druge možnosti in aktivnosti, namenjene članom EISEP.

Člani Strokovne skupnosti EISEP se redno srečujejo na Skladnih zajtrkih; marec 2017

Člani Strokovne skupnosti EISEP se redno srečujejo na Skladnih zajtrkih