Program korporativnega certificiranja

Izpolnitev poslanstva EISEP se močno odraža tudi v našem konceptu korporativnega certificiranja. Ne le posameznikom, temveč tudi organizacijam bomo pomagali razviti kompetence, potrebne za učinkovito upravljanje skladnosti poslovanja in etične kulture. Verjamemo, da bomo samo na ta način organizacijam zares pomagali pripeljati sodobne standarde in prakse korporativnega upravljanja, nadgrajene s funkcijo obvladovanja tveganj skladnosti in etike, v njihovo vsakdanjo resničnost: poslovne in podporne procese in odločanje na vseh ravneh.

Program korporativnega certificiranja bo sestavljen iz štirih glavnih sklopov: (i) izobraževanje in praktične priprave, (ii) uvajanje in spremljanje, (iii) testiranja rezultatov in certificiranje ter (iv) nadgrajevanje in vzdrževanje.

V program bodo vključeni ne le strokovnjaki oziroma odgovorne osebe za funkcijo skladnosti, temveč predstavniki vseh ključnih deležnikov programa skladnosti in etike v podjetju: predstavniki najvišjega vodstva, funkcije upravljanja s kadri, financ, komuniciranja in prodaje.

Izobraževalni del bomo izvajali v sodelovanju z ugledno IEDC – Poslovno šolo Bled. Predavali bodo izkušeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, mnogi bodo imeli tudi vlogo mentorja pri izvajanju praktičnih priprav in implementacije elementov programa skladnosti in etike v konkretni organizaciji.

Razvoj programa bo zahteval veliko časa in angažiranosti, saj želimo zagotoviti kvaliteto najvišje možne ravni v mednarodnem merilu, zato ga bomo uvajali postopoma, v prihodnjih letih.