Kako uporabljati standard SIST ISO 19600 (Sistemi za upravljanje skladnosti – Smernice) pri upravljanju programa skladnosti in etike poslovanja

20170419_091332Delavnica je potekala v sredo, 19. 04.2017, od 8:30 do 13:00.

Udeleženci delavnice so prejeli praktični pripomoček za v pisarno: kartico sistema upravljanja skladnosti s pojasnilnimi oblački ter linearnim zapisom korakov upravljanja sistema skladnosti po ISO 19600.

Predstavljen je bil enoten mednarodni standard na področju upravljanja skladnosti v organizacijah, ki je bil na iniciativo in z izdatno podporo EISEP letos objavljen tudi v slovenskem jeziku. Standard je nastal kot plod dela izkušenih strokovnjakov za skladnost z različnih delov sveta, od ZDA prek Evrope in vse do Avstralije. Združuje in nadgrajuje dosedanja spoznanja iz dobrih praks ter že razširjenih nacionalnih in mednarodnih standardov.

Delavnica je potekala po naslednjih vsebinskih sklopih:

◾Pregled ogrodja sistema upravljanja skladnosti in kultura skladnosti

◾Predstavitev temeljnih gradnikov sistema upravljanja skladnosti: kontekst organizacije in umeščenost sistema upravljanja skladnosti, upravljanje tveganj skladnosti, politika o skladnosti, vloga vodstva in vloga funkcije skladnosti v tem sistemu

Razprava

◾Načrtovanje pri upravljanju sistema skladnosti s praktično vajo v skupinah

◾Zagotavljanje podpore sistemu upravljanja skladnosti

◾Ocenjevanje učinkovitosti upravljanja skladnosti in ocenjevanje uspešnosti tega sistema s skupinsko vajo

◾Poročilo o skladnosti ter stalno izboljševanje sistema upravljanja skladnosti

Razprava

Delavnico sta vodila Andrijana Bergant, EMBA, CCEP-I in mag. Andrej Šercer.