“Branje finančnih izkazov za strokovnjake za skladnost in druge, ki delujejo po pristopu ocene tveganj”

Delavnica je potekala dne 16.11.2016, od 8:30 do 13:00, v City Hotelu, Dalmatinova ul. 15,  Ljubljana.

Vodila sta jo Mihael Krajnc, direktor in soustanovitelj računovodskega servisa Saša d.o.o. iz Ljubljane, ki je preizkušeni računovodja in preizkušeni davčnik, z več kot 25 let izkušenj, ter Polona Pergar Guzaj, direktorica družbe 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar d.o.o., ki je aktivna preizkušena notranja revizorka, z veljavnimi mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja (CIA), preiskovanja prevar (CFE), notranjega revidiranja finančnih storitev (CFSA) ter ocenjevanja upravljanja s tveganji (CRMA). 

Na delavnici smo spoznavali, kako so v osnovi finančni oziroma računovodski izkazi sploh sestavljeni in kaj nam povedo; predvsem pa, kako lahko iz njih razberemo:
– katere vrste izdatkov so za podjetje ali posameznega proračunskega uporabnika znotraj podjetja najpomembnejši,
– na kakšen način ter po katerih poteh gredo iz podjetja največji finančni odlivi,
– s kom podjetje sklepa najpomembnejše posle,
– kaj nam izkazi povedo o kredibilnosti samega poslovnega partnerja, 
– za kaj plačuje podjetje največje provizije,
ter druge najbolj izpostavljene postavke, na katere se lahko osredotočamo pri rednih pregledih skladnosti v procesih ter jih povezujemo z drugimi informacijami, po pristopu ocene tveganj. Naučili smo se tudi, katere indice morebitnih prevar ter s tem povezanih tveganj lahko razberemo iz računovodskih postavk, da imamo izhodišče za usmerjeno nadaljnje preverjanje. (16.11.2016)