2.delavnica (15.06.2016): Izvedba analize in ocene tveganj za skladnost poslovanja (zbiranje pravih informacij, način – metodologija analize in ocene tveganj za skladnost) in kako jo predstaviti vodstvu podjetja.

Murray Grainger, Impact on Integrity, Španija
Murray Grainger, Impact on Integrity, Španija

Druga delavnica je bila v celoti posvečena upravljanju s tveganji za skladnost in etiko. Murray Grainger iz Impact on Integrity, ki je vodil delavnico, je prikazal pristop upravljanja s temi tveganji po 5 korakih:

  1. Brainstorm (viharjenje možganov)
  2. Criticality (opredelitev kritičnosti)
  3. Summarise (povzemanje)
  4. Mitigate (ukrepanje) in
  5. Follow-up (spremljanje, preverjanje).

Prve tri faze izvajamo v obliki delavnice, skupaj z reprezentativno skupino vodij in strokovnjakov iz podjetja, pri čemer strokovnjak oziroma pooblaščenec za skladnost igra vlogo moderatorja.

V fazi viharjenja možganov so udeleženci spodbujeni, da nestrukturirano (in brez sprotnega presojanja drugih udeležencev) nizajo tveganja za skladnost in etiko, ki jih sami prepoznavajo pri poslovanju podjetja.

V drugi fazi skupinsko opredeljujemo kritičnost vsakega od naštetih tveganj na neki lestvici, npr. od 1-  najmanj kritično do 4- najbolj kritično, in sicer po verjetnosti nastanka škodnega dogodka in po učinku, če bi škodni dogodek nastal.

V zaključni fazi delavnice naredimo povzetek v smislu združevanja podobnih tveganj v eno skupino, od identificiranja najbolj kritičnih tveganj in manj kritičnih.

DSC_3084

Izven delavnice, ki naj ne bi trajala več kot 60 min, nato sami strokovnjaki za skladnost vzamemo rezultate v razmislek in pripravimo predlog ukrepov za odpravljanje in zmanjševanje tveganj (četrta faza), ki pa jih vsekakor uskladimo s tistimi v organizaciji, na katerih področje dela se ukrepi nanašajo in tistih, ki bodo nosilci izvedbe teh ukrepov. V skladu z notranjo politiko podjetja jih predložimo pristojnemu organu v potrditev.

Strokovnjak oziroma pooblaščenec za skladnost nato spremlja izvajanje sprejetih ukrepov za obvladovanje tveganj (peta faza).

Murray nas je popeljal tudi v razmišljanje o tem, kako sploh razumemo tveganja za skladnost in etiko poslovanja, s čim jih povezujemo in kaj nam predstavljajo. Vaja je udeležencem dala pomembno spoznanje ter namig:  tveganja za skladnost in etiko nam lahko ponujajo tudi priložnosti in spodbujajo uspeh, če jih torej uspešno prepoznavamo, ocenimo in obvladujemo.
DSC_3077