Letna konferenca 2017

PRIHAJA 3. LETNA KONFERENCA O SKLADNOSTI IN ETIKI POSLOVANJA

Torek, 3. oktober 2017, Bled, IEDC-Poslovna šola Bled

Vabimo Vas na osrednji letni mednarodni dogodek na področju skladnosti in etike poslovanja v našem okolju, ki bo potekal na IEDC-Poslovni šoli Bled. Tudi letos bomo na oder pritegnili uveljavljene strokovnjake ter zanimive osebnosti iz Slovenije in tujine.

PROGRAM        Predavatelji in gostje konference        CENIK in ostale informacije

Poleg bogatega znanja in izkušenj, boste imeli lepo priložnost za povezovanje s strokovnjaki iz različnih okolij, organizacij, sektorjev in držav. Vse pa nas združuje enaka želja po dvigu standardov in praks poštenega in etičnega poslovanja ter sledenje trendom, ki vplivajo na naše organizacije in naš profesionalni razvoj.

Komu je namenjena konferenca?

  • Članom upravljalnih organov in na splošno managerjem, ki v prvi liniji obrambe nosite odgovornost za poslovanje vaše organizacije, vključno s skladnostjo in etiko upravljanja, odločanja ter splošnega delovanja podjetja, vaših zaposlenih in zunanjih izvajalcev. S poznavanjem trendov ter dobrih praks na tem področju lahko ne le ubranite svoje podjetje pred izgubami, zaradi krepitev skladnosti in etike, temveč tudi krepite svojo konkurenčnost in dobro ime.
  • Regulatorjem in drugim nadzornim organom, ki nadzorujete podjetja in njihovo zakonito delovanje, presojate o njihovi odgovornost v primeru kršitev ter s svojim delovanjem gradite zunanje okolje, ki pomembno vpliva na razvoj učinkovitih programov skladnosti in etike znotraj organizacij. Nenazadnje tudi revidirate in ocenjujete delovanje sistema skladnosti pri notranjem upravljanju podjetij.
  • Strokovnjakom za skladnost poslovanja, ki v organizacijah vzpostavljate in vodite program skladnosti poslovanja ter svetujete organom upravljanja in nadzora ter preostalemu managementu glede obstoječih in perečih zadev s področja tveganj za skladnost poslovanja. S svojim delom in profesionalnim razvojem pa ustvarjate koristi programa skladnosti za svojo organizacijo.
  • Strokovnjakom s področja notranje revizije, ki s strokovnjaki za skladnost sodelujete, pa tudi revidirate funkcijo in sistem skladnosti poslovanja.
  • Strokovnjakom s področja družbene odgovornosti, s katerimi so vprašanja skladnosti in etike poslovanja tesno povezana in prepletena.
  • Pravnikom in odvetnikom ter drugim zainteresiranim strokovnjakom, ki ste tako ali drugače deležniki ali svetovalci v sistemu upravljanja organizacijske skladnosti in etike.

 

KONFERENCO PODPIRAJO

Ascaldera in Info hiša sodelujeta na področju implementacije pravil, ki jih podjetjem nalaga GDPR (nova evropska splošna uredba o varstvu osebnih podatkov). Info hiša skrbi za pravni del, Ascaldera se posveča informacijskim tehnologijam, ki morajo biti skladne s pravnimi pravili. Podjetjem s svojimi vrhunskimi strokovnjaki nudimo analitičen in temeljit pregled skladnosti z GDPR, izvajamo t.i. GAP analize in poskrbimo za interna izobraževanja.

 

 

PARTNERSKE ORGANIZACIJE KONFERENCE